·From:[ChinaLongHair.com]
Print Print  Close Window Close Window
Yang Zheng has floor length long hair
  From:ChinaLongHair  

Yang Zheng was 28 years old in 2005. She lives in Guangzhou. She has floor length long hair. She has growing her long hair since 1997. She ever had 2.3 meters long hair.

Print Print  Close Window Close Window